240 k-märkta platser visas på Kulturhusens dag

Temat för årets Kulturhusens dag är K-märkt. 240 k-märkta platser runt om i landet kommer att visas upp och allmänheten bjuds in till gratis besök och guidning. Kulturhusens dag anordnas i nästan alla europeiska länder på initiativ av Europarådet och har cirka 20 miljoner besökare i hela Europa.

– Det är roligt att det lokala engagemanget att delta i arrange-manget är så stort. Kulturhusens dag ger allmänheten en möjlighet att lära känna den lokala historien genom de k-märkta platserna, säger projektledaren Pia Hedenstedt.

K-märkt är ett begrepp som används allmänt för bebyggelse och miljöer med ett utpekat kulturhistoriskt värde. Det som skyddas berättar en historia om tidigare förhållanden och om hur samhället har vuxit fram.

Platserna som man kan besöka runt om i Sverige den 9 september gör nedslag i både bondesamhället, gruvnäringen och industri-samhället. Kommunikationsvägarna med broar, färjestationer och järnvägar finns representerade liksom kraftverk och kvarnar. Visningar av slott och herresäten likväl som små torp och stugor visar olika socialgruppers villkor. Det framväxande föreningslivet syns i godtemlarlogens föreningshus och arbetarrörelsens Folkets hus. Krigsflygfält, tingshus, biografer, mentalsjukhus och missions-hus är ytterligare några exempel på platser som belyser vår historia och som kommer att visas.

De lokala programmen för Kulturhusens dag anordnas av husägare, föreningar, museer, kommuner med flera och omfattar bland annat guidade visningar, stadsvandringar, föredrag och diskussioner.

Listan över årets arrangemang finns på Riksantikvarieämbetets hemsida. Förra årets tema var Möten och avsked.

(2007-07-15)