Alfred Nobels familjearkiv – ett minne för världen

I början av juni 2007 beslutade Unesco att Alfred Nobels familjearkiv ska registreras i Memory of the World, ett Unesco-program som lanserades 1992. Det innebär att arkivet är av utomordentligt värde, ett världsminne, som skall bevaras, vårdas och göras tillgängligt för vår samtid och eftervärlden.

– Det är med stor glädje vi tar emot detta besked, säger riksarkivarie Tomas Lidman.

– Att få ett arkiv registrerat som världsminne är viktigt, för det enskilda arkivet, men också för Sverige. Det tjänar även till att uppmärksamma hur viktiga alla dokument vi förvarar, vårdar och gör tillgängliga är, inte bara för vårt gemensamma minne, utan också för demokratin, forskningen och rättssäkerheten. Dokumenten i våra arkiv är i original, här kan man alltid gå tillbaka och se hur historien skrevs ner av dem som faktiskt var med, säger Lidman.

Demonstration av sjömina

Demonstration av sjömina. Ur Nobelarkivet

Svenska Nationalkommittén för Memory of the World nominerade i mars 2006 Alfred Nobels familjearkiv till Unescos Memory of the World. Memory of the World är arkivens och bibliotekens motsvarighet till Världsarvslistan, Unescos lista över världens natur- och kulturarv. Med programmet vill Unesco bland annat uppmärksamma unika kulturarv och bidra till att få fram resurser för skydd och spridning av reproduktioner samt göra kulturarv åtkomliga för en större publik med hjälp av bästa möjliga teknik.

Alfred Nobels familjearkiv består av två delar, det Nobelska arkivet, som förvaras vid landsarkivet i Lund och Alfred Nobels arkiv, som förvaras vid Riksarkivet i Marieberg i Stockholm.

Nobelska arkivet innehåller främst material från tidsperioden 1840–1900 om industriföretag skötta av Immanuel Nobel (Alfred Nobels fader), hans bröder Robert Nobel och Ludvig Nobel Sr, samt hans brorson, Ludvig Nobel Jr. Största delen av arkivet handlar om familjens industriella och kommersiella aktiviteter i det kejserliga Ryssland, i synnerhet produktionen av land- och sjöminor avsedda för de ryska militära styrkorna, och familjens oljefabriker i Baku. Arkiven reflekterar familjen Nobels företagaranda och uppfinningsrikedom, en viktig bakgrund till Alfred Nobels liv.

Seriesprängning av landminor

Seriesprängning av landminor. Ur Nobelarkivet

Alfred Nobels arkiv är rikt och fullt av nyanser. I anteckningsböcker och korrespondens kan vi följa den begåvade uppfinnaren och industrimannen dag för dag. Hans efterlämnade papper ger oss en inblick i hans outtröttliga kreativitet och energi. Hela hans yrkesmässiga karriär finns dokumenterad i arkivet, liksom en hel del av privat karaktär, som exempelvis hans korrespondens i frågor om krig och fred med Bertha von Suttner och hans brevväxling med väninnan Sofie Hess. Bland hans litterära kvarlåtenskap finns det berömda dramat Nemesis. Arkivet innehåller också det dokument som gjort honom odödlig – hans testamente.

(2007-06-28)