Uppsala universitets historia på TV

Universalsnillet Olof Rudbeck, blomsterkungen Carl von Linné och diktaren, filosofen och historikern Erik Gustaf Geijer – Uppsala universitets drygt femhundra år långa historia rymmer många genier och stora personligheter. Nu presenteras några av dem i programserien Berättelser från det lärda Uppsala, med start den 28 februari i Kunskapskanalen.

I fem halvtimmesprogram presenterar programvärden Bo G. Erikson Nordens äldsta akademi, från starten 1477 via naturvetenskapernas guldålder på 1700-talet och humanismens storhetstid på 1800-talet fram till modern tid. Som bisittare i samtliga program fungerar Tore Frängsmyr, professor i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet.

– Serien fokuserar på vissa framstående vetenskapsmän och några speciella insatser, men ger ändå en allsidig bild av verksamheten vid universitetet. Genom våra samtal lyfts även bredden inom forskningen fram, säger Tore Frängsmyr.

Bo G. Erikson, före detta chef för Vetenskapsradion, har gjort programserien i samarbete med Uppsala Akademiförvaltning. Genom föremål, stillbilder och animationer får tittarna möta Anders Celsius med sin termometer, den första studentskan Betty Pettersson, Otto Zdansky som hittade ”den felande länken” mellan apa och människa samt många fler.

– Ju närmare nutiden vi kommer desto mer levande blir berättelserna. Från början av 1900-talet finns filmsnuttar bevarande, och man får till exempel se Nobelpristagaren The Svedberg stå i sitt laboratorium och förklara hur de olika apparaterna fungerar, berättar Tore Frängsmyr.

I det första programmet presenteras Olof Rudbeck, som stod för en medicinsk världssensation då han i 20-årsåldern upptäckte lymfkärlen. Programmet sänds onsdagen den 28 februari klockan 21.30.

(2007-02-26)