Urbanitet, sociala praktiker och materiell kultur i Uppsala 1100–1550

Avhandlingen Den medeltida stadens dynamik – urbanitet, sociala praktiker och materiell kultur i Uppsala 1100–1550 utforskar arkeologiska källor till sociala praktiker och materiell kultur i det medeltida Uppsala. Ett stort antal föremål som insamlats vid tio av stadens större undersökningar mellan 1975 och 2000 har bearbetats i avhandlingen.

Fyndmaterialet ger nya ingångar till förändringar i det urbana rummet och till invånarnas skiftande sociala identiteter. Den materiella kulturen ligger även till grund för en vidare diskussion om centrala begrepp och problem inom historisk arkeologi och stadsarkeologi.

Genom ett föreslaget föremålsintegrerat och handlingsteoretiskt perspektiv på urbanisering, urbanism och urbanitet kan via den metod som presenteras i avhandlingen både nya och äldre undersökningsmaterial aktiveras. Därigenom kan också ett mer dynamiskt stadsarkeologiskt narrativ skapas om de medeltida städerna som särskilda rum, mötesplatser och livsmiljöer.

Joakim Kjellberg:
Den medeltida stadens dynamik – urbanitet, sociala praktiker och materiell kultur i Uppsala 1100–1550
Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
Disputation: 24 september 2021