Utställning och digital portal om Jubileumsutställningen 1923

Världens största restaurang, minareter, ett fyrtorn och en linbana som gick från Näckrosdammen till Liseberg. Det är några av inslagen i den jubileumsutställning som ägde rum i Göteborg för hundra år sedan. Nu uppmärksammas den på nytt i samband med Göteborgs 400-årsjubileum.

– Utställningen var extremt spektakulär, säger Siska Humlesjö som arbetar i projektet Jubileumsportalen, ett samarbete mellan Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH) och Göteborgs universitetsbibliotek.

Utställningen invigdes i maj 1923 och omfattade stora delar av Göteborg. Ett flertal av dagens välkända byggnader och institutioner byggdes inför utställningen, som Liseberg, Götaplatsen, Göteborgs konstmuseum, Botaniska trädgården, Naturhistoriska museet och Slottsskogsvallen.

I Jubileumsportalen, som är en interaktiv karta, ska man kunna se var platserna ligger i förhållande till hur det ser ut i dag, för det mesta revs efter utställningen.

– Man byggde en modern fyr vid Näckrosdammen som man sedan rev. Linbanan försvann också. Minneshallen låg där Humanisten ligger i dag. Det var nog ganska provisoriska byggen som inte var tänkta att hålla så länge, säger Siska Humlesjö som är projektdeltagare och systembibliotekarie.

I utställningskatalogen från 1923 kan man läsa att Pellerins margarinfabrik erbjöd ”växt- grädd- och smörblandat, utdelas gratis på kex uti bolagets butik”. Där står också att det fanns ”nymodigheter som berg- och dalbana och hästdrivna karuseller” och en kälkbacke som gick att åka i året om. ”Barnens paradis” var en avdelning där man erbjöd sagoläsning under päronträden, mjölkbar och en vaktparad varje morgon. Det fanns också en badanläggning med ”nymodigheten dusch” samt frisör.

– Det är ett jättespännande material. Man blir fascinerad över hur ambitiösa de var. I texterna beskrivs mycket om att Göteborg ska sättas på kartan som en framtida storstad – det är ganska självförhärligande. Men så hade utställningen också över fyra miljoner besökare. Det var mycket på den tiden då man inte kunde flyga och resa som idag.

I Jubileumsportalen finns de olika platserna utmärkta med foton och beskrivningar från utställningskatalogerna. Allt material kommer från Universitetsbiblioteket som har digitaliserat det och sedan har forskningsingenjörer på GRIDH byggt upp själva kartan och utvecklat gränssnittet. Siska Humlesjö har lagt in beskrivningarna av platserna.

– En del hade varit roligt att se, som minareterna och linbanan. Men vi har i alla fall kvar Liseberg och konstmuseet.

Utställningen Här och nu – där och då: Jubileumsutställningens moderna visualisering kring Näckrosdammen 1923 öppnade den 30 maj på Humanistiska biblioteket, Renströmsgatan 4. Den visas till den 19 november. Länk till Jubileumsportalen: https://jubileet1923.dh.gu.se/

(2023-06-15)