Plundrat kulturarv på Gotland

De gotländska skattfynden är ett unikt kulturarv men också ett av de mest hotade. Hotet utgörs av en hänsynslös plundringsverksamhet som underlättas av den tekniska utvecklingen. Sverige har en stark lagstiftning, men hur skyddas skatterna egentligen i praktiken?

”Den här boken har fått titeln Ett plundrat kulturarv – Brottsplats Gotland. Den kunde lika gärna ha hetat Med Guds hand. Det är så många detaljer som slumpen fört samman till en helhet att man är böjd att tro att högre makter haft sitt finger med i spelet. Kanske tyckte de att det fick vara nog nu. Att det var dags att sätta stopp. Sannolikheten för att alla tillfälligheter skulle  sammanfalla så som de gjorde i det här fallet måste vara betydligt mindre än att vinna högsta vinsten i världens största lotteri”, skriver författaren Majvor Östergren, som tillägnar boken alla gotländska markägare och det kulturarv de förvaltar.

Majvor Östergren är arkeolog och disputerade med avhandlingen Mellan stengrund och stenhus. Gotlands vikingatida silverskatter som boplatsindikation. Hon har bland annat varit landsantikvarie på Gotland.

Majvor Östergren:
Ett plundrat kulturarv – Brottsplats Gotland
Eddy.se
Utkom 2022