Väckelsens hus i Värmland

Här och där ser du dem. Hundratals hus på landsbygden och i tätorter över hela Värmland, i nästan varje socken.

Väckelsens hus – missionshus, kapell och kyrkor – utgör synliga bevis på de rörelser som växte fram under 1800-talets senare del och i början av 1900-talet. Resultat av ideellt engagemang och hårt arbete av tusentals kvinnor och män, fyllda av en längtan att nå ut med evangeliet – det glada budskapet.

En del är i bruk, andra verkar övergivna och många har fått nya användningsområden. Hus som ofta var hela bygdens angelägenhet. Ibland har de exotiska namn som Elim, Saron eller Tabor.

Boken författare är båda gymnasielärare, Carl-Johan Ivarsson i Söderköping och Henrik Olsson i Åmål.

Carl-Johan Ivarsson & Henrik Olsson:
Väckelsens hus i Värmland
Votum Förlag
Utkom 2021