Tusen år gammal pålspärr upptäckt i Blekinge

Dykning vid pålspärren

Foto: Jim Hansson/Vrak

En tidigare okänd spärranläggning med virke hugget vintern år 1113 har hittats nära Karlskrona i Blekinge. Tusentals pålar har slagits ner i havsbotten och under sen vikingatid och tidig medeltid försvarat inloppet till Lyckebyån i dåtida Danmark.

Både kyrkan, kungen och lokala stormän ville ha makt över området och spärren har sannolikt spelat en viktig roll för att förhindra inkräktare att komma i land, kanske för att plundra eller störa den viktiga järnexporten via ån.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län undersökte Vrak – Museum of Wrecks marinarkeologer våren 2021 sex förmodade fornlämningar i Lyckebyfjärden nära Karlskrona. Redan 1995 hade en spärranläggning hittats i södra Lyckebyfjärden. Vid dykningarna förra våren kunde marinarkeologerna konstatera att det fanns spår på botten av ytterligare en spärranordning, norr om denna mellan öarna Hästö och Länsman.

När marinarkeologerna letade efter ett vrak mellan öarna Verkö och Länsman gick deras puls upp. Helt plötsligt syntes en skog av kraftigt eroderade pålar.

– Helt otroligt häftigt att få upptäcka en okänd pålspärr som var så pass intakt, säger marinarkeologen Jim Hansson på Vrak.

Pålarna visade sig vara främst av ek som hade kluvits, eller radialspräckts, vilket är en metod som bygger på att fibrerna i träet inte sågas av, vilket medför att styrkan bibehålls på ett bättre sätt.

– Det fick oss att inse att spärren måste vara mycket gammal med tanke på att eken under 1500- och 1600-talen och framåt blev alltmer sällsynt. Flera träprover för åldersbestämning togs med förhoppning om att få en bra datering.

Dykningarna avslutades och nyfikenheten var stor på vad provsvaren skulle säga.

– När dateringarna kom var jag spänd, men när jag läste svaret blev jag väldigt glad. Pålarna hade huggits under vintern 1113, otroligt spännande, säger Jim Hansson.

Båda spärranordningarna dateras till tidigt 1100-tal. Den som hittades år 1995 är sannolikt också från 1100-talet. Tidigare C-14 datering visade 1000-talet (C-14 är ett lite grövre dateringsverktyg).

– Det är alltså tusentals pålar som spärrat av sunden in mot Lyckeby. Att de anlagt så stora och omfattande anläggningar visar på områdets betydelse. Man kan anta att det varit verksamhet där redan från slutet av vikingatiden! Kanske var det järnexporten de ville skydda? Eller var det skydd mot piratanfall, funderar Jim Hansson.

– Detta är en viktig pusselbit i Blekinges historia. Den visar på livsvillkoren under den omtumlande politiska tid då Danmark och Sverige tog form som nationer. Vi är därför glada över att ha bidragit till att öka kunskapen om vad som finns gömt på havets botten, säger Karl-Oskar Erlandsson, antikvarie, Länsstyrelsen Blekinge.

En spärranordning, ofta även kallad för pålspärr, är en träkonstruktion som användes för att hindra fartyg att segla in i till exempel en hamn eller att passera en strategiskt viktig farled. Vanligtvis var spärrarna konstruerade med hjälp av stående träpålar på sjöbotten som stack upp och slutade strax under eller ovanför vattenytan.

I Blekinge har det påträffats flera spärranordningar och några är från tidig medeltid. Troligen kan flera av dessa spärranordningar kopplas samman med danska kungars och stormäns behov av kontroll av farlederna in till sina intressen på land. Järn utvanns ur sjö- och myrmalm i skogarna, och exporterades ut från Lyckebytrakten redan från 1100-talet.

(2022-02-18)