Valkyria

Valkyriorna är gudomliga kvinnoväsen i den fornnordiska mytologin och råder bland annat över liv och död på slagfältet. Denna märkliga och lite skrämmande gestalt – som har inspirerat både Richard Wagner och Game of Thrones – kan säkert ha bidragit till bilden av den vikingatida kvinnan som självständig och handlingskraftig och en mannens – och krigarens – jämlike. Och det är sant att den isländska sagalitteraturen låter oss möta en rad starka kvinnor, vilkas genomgrubblade eller ilsket impulsiva beslut kan få nog så dramatiska konsekvenser i berättelserna. Men det kan inte alltid ha varit särskilt lätt att vara kvinna i det på klantänkande, våldsutövning och en rigid hederskultur baserade vikinga­samhället.

Jóhanna Katrín Friðriksdóttir låter oss i Valkyria följa vikingakvinnans liv från vaggan till graven och komma henne så nära det över huvud taget är möjligt med tanke på de källor som står till buds – sagalitteratur, lagtexter, runstenar, arkeologiska fynd. Men hon visar också på den marginal av frihet som faktiskt fanns och som många kvinnor gjorde sitt bästa för att ta tillvara. Den vikingatida kvinnotillvaron var i själva verket bra mycket mer komplex och intressant än vad den mytomspunna valkyriagestalten ger vid handen.

Jóhanna Katrín Friðriksdóttir arbetar vid Nationalbiblioteket i Oslo. Hon doktorerade i medeltidslitteratur vid Oxford University och har bland annat varit verksam vid Yale University och Harvard University. År 2013 publicerade hon Women in Old Norse Literature. Bodies, Words, and Power.

Jóhanna Katrín Friðriksdóttir:
Valkyria. Vikingatidens kvinnor
Bokförlaget Daidolos
Utkom 2021