Vår tids besatthet av att leka medeltid

Under sommarlovets sista dagar vimlar det i Visbys gränder av trasgranna gycklare, tiggare, munkar och riddare. Sedan starten 1984 har Medeltidsveckan på Gotland utvecklats till den största och mest etablerade mötesplatsen för medeltidsentusiaster från hela Sverige. Hit kommer nära 100 000 besökare: gotlänningar, turister, resande marknadsfolk, musiker och hantverkare, levande rollspelare, medlemmar i det globalt spridda Sällskapet för kreativ anakronism och andra hugade tidsresenärer.

I sin avhandling Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland skildrar och analyserar etnologen Lotten Gustafsson festivalen. Mellan 1993 och 1998 fältarbetade hon på Gotland i omgångar och dokumenterade Medeltidsveckan, med och utan egen medeltida dräkt.

Teoretiskt hämtar avhandlingen inspiration från två olika håll, från antropologiska och folkloristiska teorier om lek och ritual och från den diskussion om gestaltning och användande av historien, som intensifierats inom kulturvetenskapen under senare år. Studien uppmärksammar och kastar ljus över flera aktuella processer, som lekens återkomst bland vuxna, vår tids stegrade jakt på upplevelser och autenticitet och den neoromantiska omvärderingen av medeltiden till en ljus epok.

Lotten Gustafsson diskuterar den populära medeltidsfestivalens särskilda betydelseladdning på Gotland men placerar också in den i större kulturhistoriska och globala sammanhang. I avhandlingen ges bland annat en översikt över de olika intressen, rörelser och föreningar som strålar samman i vår tids medeltidsvurm. Tre av Medeltidsveckans återkommande evenemang fokuseras särskilt, den offentliga ”totalteatern” om brandskattningen av Visby, en marknad som förenar kommersiella och pedagogiska intressen och ett medeltidsinspirerat tältläger, där hundratals ungdomar skapar och bevakar sin egen långt drivna illusion.

Analysen av Medeltidsveckan fungerar också som en ingång till övergripande resonemang om vår tids förhållande till det förflutna och till de föränderliga relationerna mellan tid, rum och identitet.

Lotten Gustafsson:
Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland
Etnologiska institutionen, Stockholms universitet
Disputation: 27 september 2002
Opponent: professor Torunn Selberg, Universitetet i Bergen