Världens äldsta bevarade öl har hittats på Åland. Det var under arbetet med att bärga vad som tros vara världens äldsta champagne som flera ölflaskor upptäcktes.

Redan för ett par dagar sedan stod det klart att världens äldsta champagne bärgats från det 200 år gamla skeppsvraket nära Föglö i Ålands södra skärgård. Flaskorna, som legat bevarade på havets botten på cirka 50 meters djup, har nu lyfts nu upp till ytan och bärgningen är avslutad.

Utöver de större champagneflaskorna har ett antal mindre flaskor hittats. Under onsdagens bärgningsarbete gick en av dessa flaskor sönder då det sköra glaset hade en spricka. Man kunde genast konstatera att flaskan innehöll öl.

– Med största sannolikhet är det här världens äldsta bevarade öl. Vi kan nu konstatera att vi har både världens äldsta champagne och världens äldsta ölflaskor i vår ägo, säger avdelningschef Rainer Juslin vid Ålands landskapsregering.

Temperaturen och mörkret har gjort att lagringen varit optimal och trycket i flaskorna har gjort att saltvatten inte kunnat tränga in genom korkarna. Marknadsvärdet på champagneflaskorna har av experter bedömts vara flera tiotusentals euro per flaska. Det ekonomiska värdet på ölflaskorna är ännu oklart.

Beträffande skeppsvrakets ursprung och exakta ålder pågår ännu arbetet med att åldersbestämma vraket. Det bedöms dock vara ett fartyg som gick under i början av 1800-talet.