Världens största databas för fritidsbåtsritningar

Världens största databas med fritidsbåtsritningar skall skapas av Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar och Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det stora skanningsprojektet startar på båtmässan Allt för sjön.

Tillsammans äger Museiföreningen och Sjöhistoriska museet 23 000 ritningar av kända och okända båtkonstruktörer. Knud H Reimers, C G Petterssons, Gustav Estlanders och många andra konstruktörers ritningar kommer genom projektet att samlas i en databas. Målet är att göra dem åtkomliga via Internet för både båtentusiaster och forskare.

Ruffmotorbåt 9,00x2,10, ritad av C G Pettersson

Ruffmotorbåt 9,00×2,10, ritad av C G Pettersson.

– Vi har en ofantlig guldgruva i Sverige när det gäller fritidsbåtar. Många ritningar och annat material finns i våra arkiv men lika mycket finns undangömt i människors byrålådor. Det skulle vi vilja locka fram och få med i projektet. Folk kan komma till oss och få ritningar dokumenterade. Om inte upphovsrätten lägger hinder i vägen de även läggas ut på nätet, säger Pierre Dunbar som är ordförande i Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar.

Museiföreningen har inför projektet investerat i en rullskanner och ställer också upp med frivilliga ”skannare”. Digitaliseringen av ritningar kommer att påbörjas under båtmässan och fortsätter därefter på Sjöhistoriska museet.

(2008-03-01)