Värmlands landshövding vill att Finnskogen blir världsarv

Ritamäki i Lekvattnet, norra Värmland. En av de bevarade finngårdar som finns med i den avsiktsförklaring om att göra Finnskogen till världsarv. Foto: Lars Sjöqvist/Värmlands Museum

Finngården Ritamäki i norra Värmland. Foto: Lars Sjöqvist/Värmlands Museum

”Kan Hälsingegårdarna – kan vi.” Det anser Värmlands landshövding Kenneth Johansson som initierat en avsiktsförklaring om att göra Finnskogen till världsarv. Den har nu skrivits under av sju aktörer i Värmland.

Länsstyrelsen Värmland, Värmlands Museum, Torsby kommun, Värmlands Hembygdsförbund, Karlstads universitet, Region Värmland och Värmländska Akademien ska gemensamt verka för att föra upp Världsarv Finnskogen på FN-organet UNESCO:s lista över tentativa världsarv.

En avsiktsförklaring har tecknats av parterna där det bl a framgår att de involverade aktörerna anser att ”kulturmiljöerna i den värmländska finnskogen besitter exceptionellt höga universella kulturhistoriska värden. Finngårdarna bär också på den sällan uppmärksammade historien om människors utsatthet och förmågor för överlevnad i det förmoderna skogslandskapet”.

– Jag möter ett stort engagemang för Finnskogen och finngårdarna i Värmland. Det är en omistlig tillgång och en enorm källa till kunskap som behöver bevaras för framtiden. Finngårdarna förenar dessutom flera läns-, och länders kulturhistoria. De är en tillgång för kulturmöten, besöksnäringsutveckling, migrationsfrågor och hållbar utveckling, säger landshövding Kenneth Johansson.

I Sverige finns 15 världsarv. Det senaste i raden är Hälsingegårdarna som skrevs in på världsarvslistan år 2012. För att möjliggöra en ansökan om Finnskogen som nästa svenska objekt på listan kommer involverade aktörer, i samverkan, arbeta för att det ska bli ett världsarv.

– Vi instämmer i riksdagens intentioner att kultur ska komma fler till del i hela landet och menar att vårt engagemang för Finnskogen i gränsområde och skogsbygd är ett tydligt bidrag i denna riktning.