Växbo Lin är Årets industriminne 2019

Vävstol på Växbo Lin. Foto: Jacob Bruce/Växbo Lin

Vävstol på Växbo Lin. Foto: Jacob Bruce/Växbo Lin

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2019 till Växbo Lin i Hälsingland för att med hållbarhet som utgångspunkt för hela verksamheten, bevara och utveckla ett levande industriminne.

Utmärkelsen delades första gången ut år 1995 och syftar till att uppmärksamma det industriella kulturarvet och viktiga insatser som görs för att vårda och förmedla detta. Utmärkelsen av Årets industriminne 2019 delas ut den 5 augusti i samband med Linveckan i Hälsingland.

Med den omgivande bygden som relief tillverkar Växbo Lin vardagsprodukter av linne där hållbarhet är ett signum för hela verksamheten – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Tillverkningen utgör i sig en del av det textila industriarvet och bedrivs med en maskinpark som sträcker sig från 1923 till 2018 under samma tak. Växbo Lins besökare kan ta del av tillverkningsprocessen i väveriet som ligger vägg i vägg med butiken. Växbo Lin samverkar med både lokala och nationella aktörer för att bevara och utveckla såväl näringsliv som kulturarv.

Lintillverkning har långa historiska anor och är av stor betydelse för både det regionala och det nationella textila industriarvet. I Hälsingland där vattenkraften och jordmånen varit väsentliga förutsättningar för linframställningen är spåren påtagliga än idag, inte minst i form av de hälsingegårdar som numera ligger på UNESCO:s världsarvslista. Linet symboliserar också Hälsingland i form av dess landskapsblomma.

Svenska industriminnesföreningen bildades 1989 och är en ideell organisation inom kulturmiljöområdet. Föreningen verkar för industrisamhällets kulturarv i Sverige och representerar Sverige inom den internationella organisationen The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH). Föreningen samlar enskilda och organisationer.

Årets industriminne
2018: Dalslands kanal
2017: Långbans gruv- och kulturby
2016: Lessebo handpappersbruk
2015: Fengersfors bruk
2014: Olofsfors bruk
2013: Lapphyttan i Norberg
2012: Göteborgs remfabrik
2011: Strömsborgs ullspinneri
2010: Stripa gruva
2009: Porjus kraftverk
2008: Forsviks bruk
2007: Drängsmarks ångsåg
2006: CTH Fabriksmuseum
2005: Hylténs industrimuseum
2004: Ryttarens torvströfabrik
2003: Kalklinbanan Forsby-Köping
2002: Kyrkeby bränneri
2001: Hovermo gårds- och industrimuseum
2000: Bältarbo tegelbruk
1999: Oljeön i Ängelsberg
1998: Borns svagdricksbryggeri
1997: Grimetons radiostation
1996: Ebbamåla bruk
1995: Älvängens repslageri

(2019-05-28)