Värmlands Museum byggs om för framtiden

Visionsbild över framtidens Värmlands Museum. Illustration: White Arkitekter

Visionsbild över framtidens Värmlands Museum. Illustration: White Arkitekter

Värmlands Museum har fått besked angående ombyggnad av museet på Sandgrundsudden i Karlstad. Kommunstyrelsen i Karlstads kommun och regionstyrelsen i Värmland har fattat beslut om att ge museet en anslagshöjning för att kunna genomföra den större ombyggnad som föreslagits.

– Det här beslutet är helt avgörande för vilket museum vi ska vara i framtiden. Vi har två fantastiska byggnader som vi är mycket rädda om, men som behöver uppgraderas för att uppfylla de krav som ställs på museibyggnader idag. Nu vet vi också vilken typ av basutställningar vi kommer att kunna bygga, säger länsmuseichef Åsa Hallén.

– Det är så glädjande att museet nu kan gå vidare med ombyggnad. Att stärka museets attraktionskraft är avgörande för framtiden. Museer är synnerligen viktiga mötesplatser i vår tid och att utveckla detta ytterligare är viktigt, säger Lena Melesjö Windahl, styrelseordförande i Stiftelsen Värmlands Museum.

En förstudie från 2015 som bygger på verksamhetens behov och önskemål, i vilken all personal varit involverad, visar att lokalanvändningen behöver effektiviseras och museibyggnaderna uppgraderas enligt de krav som ställs på ett museum idag, gällande tillgänglighet, säkerhet och möjlighet till klimatstyrning. Det höga besökstrycket under många år har också gjort att delar av byggnaderna fått utstå hårt slitage sedan tillbyggnaden av museet stod klar 1998.

– Det är ett mycket glädjande besked, som kommer göra museet tillgängligt för fler och ger oss möjlighet att visa de utställningar och föremål vi vill. Vi bygger om för framtiden, för nästa generation och för de som kommer efter oss, säger Åsa Hallén.

Projekteringen beräknas ta sex månader. Under tiden håller museet öppet som vanligt med tillfälliga utställningar, program, butik och restaurang. Om allt går enligt planerat kommer ombyggnaden vara färdig januari 2019 och de nya basutställningarna om Värmland öppnar till sommaren 2019.