Strax under mossan på åsen i Furuvik vid Umeälven finns lämningar från en sommarboplats från stenåldern. Vid en utgrävning i form av en studiecirkel har sex amatörarkeologer fått lära sig mer om yrket samtidigt som de fått delta i en stenåldersutgrävning. [VK]

https://www.vk.se/2011-08-17/amatorer-hittar-stenaldern-under-mossan