Handelshusens Göteborg före Svenska Ostindiska Compagniets tid

Bundna former fria flöden

Tidiga handelshus och deras familjer står i centrum i den här boken om Göteborg. Vi möter handelshus som är engagerade i en tidig Europamarknaad – innan Svenska Ostindiska Compagniet har startat sin handelsresor från Göteborg.

Vi blickar in i en förindustriell handelsverksamhet med dess sociala och ekonomiska mobilitet – med flöden av människor, varor och tjänster, finanser och krediter, fartyg och transporter, fartygsnamn och transportörer.

På den göteborgska handelsscenen står inte bara manliga handelsmän. Där finns även kvinnor som handlar med kapitalkrävande produkter såsom stångjärn och viner.

Vilka var de handelshus som bidrog till utvecklingen av handeln i Göteborg? Under vilka former verkade de? När handelshusens ”Kämbebro-adel” med sina vidsträckta Europaförbindelser växte fram i Göteborg, vilken roll spelade det för händelseutvecklingen där och 1731 års grundande av Svenska Ostindiska Compagniet?

Bundna former, fria flöden är del 5 i serien En tidig europamarknad.

Christina Dalhede:
Bundna former, fria flöden. Handelshusens Göteborg före Svenska Ostindiska Compagniets tid
Preindustrial Research Group
Utkom 2016