Järnåldersby blir tillgänglig genom skogsröjning

En av de bäst bevarade järnåldersbyarna ligger gömd i Bödaskogen på norra Öland. Genom att ta bort cirka 2 000 kubikmeter skog skall många tidigare okända fornlämningar bli tillgängliga för besök.

Redan till sommaren 2002 skall allmänheten kunna få en första inblick i hur det var att leva i en järnåldersby.

– Det kommer att ta ytterligare några år innan byn kommer att stå helt färdig som ett nytt spännande besöksmål, säger Birgitta Eriksson, biträdande länsantikvarie i Kalmar län.

Det finns en del arkeologiska undersökningar gjorda av Uppsala universitet som kommer att ligga till grund för hur området ska presenteras. De framröjda lämningarna kommer att levandegöras med hjälp av bl.a. informationsskyltar.

– Totalt rör det sig om cirka 2 000 kubikmeter virke som skall avverkas. Men det blir lite knepigt, eftersom arbetet med att ta ner träden och forsla bort virket inte får skada fornlämningarna, säger Eriksson.

För att förhindra att området på nytt växer igen, kommer det att betas av får eller nötdjur. Hela området ska därför hägnas in och förses med färister och stättor. Diskussioner pågår med en djurhållare i trakten om villkoren.

(2001-11-05)