Vävt och broderat under två sekler

Boken Vävt och broderat under två sekler. Kvinnokraft och kvinnokultur visar textilier som fanns i ett småländskt bondehem, hur de tillverkades och med vilka hjälpmedel. Författaren berättar om vilka kunskaper som krävdes gällande material och traditioner, om hantverket och tekniken.

Ur släkthistorien träder generationer av dessa kvinnor fram, från mitten av 1800-talet till 1970-talet. Att sitta vid vävstolen eller brodera vackra mönster var både livsnödvändigt och stunder för en behövlig ”egen tid”. Innehållet i brudkistan och i linneskåpet liksom vävstolen och sybågen vittnar om kvinnornas mångahanda och unika insikter. I Småland liksom i andra bondgårdar i landet.

I Kerstin Gynnerstedts text och nästan 200 foton av allehanda textilier får läsaren ta del av kvinnornas och deras skapande: salsdukar, lysdukar, virkade dukar, brudlakan, örngott, lyskuddar, överkast, handdukar och bonader. Därtill beskrivs förkläden och schaletter. Textilierna analyseras utifrån när de gjordes, hur arbetet gick till, hur och när de användes, vilket material som brukades.

Kerstin Gynnerstedt är fil.dr i statsvetenskap och docent i socialt arbete. Hon är numera inriktad på att forska och skriva om lokal-, kultur- och kvinnohistoria. Hon har tidigare utkommit med En skimrande bubbla av glas. Ingeborg Lundin, glaskonstnär och designer.

Kerstin Gynnerstedt:
Vävt och broderat under två sekler. Kvinnokraft och kvinnokultur
Carlsson Bokförlag
Utkom 2020