Funktionshinderrörelsen under 150 år

Funktionshinderrörelsen började växa fram för 150 år sedan. Fram till nu har det saknats en bok som skildrar dess historia. Boken Demokratins styvbarn ska fylla det tomrummet. I boken beskrivs hur de olika förbunden bildades och den samtid som formade tillvaron för människor med funktionshinder.

När de svenska folkrörelserna skildras finns inte funktionshinderrörelsen med. Trots att det i dag är en av de största folkrörelserna med 450 000 medlemmar. Demokratins styvbarn ger därför ett viktigt bidrag till de svenska folkrörelsernas historia.

Margareta Persson har arbetat inom funktionshinderrörelsen och var på 1990-talet ordförande för Handikappförbundens samarbetsorgan, i dag Funktionsrätt Sverige. Persson var riksdagsledamot 1983–1991 och har skrivit flera böcker om synen på funktionshinder.

Margareta Persson:
Demokratins styvbarn. Funktionshinderrörelsen under 150 år
Hjalmarson & Högberg
Utkom 2023