Växjö Centrallasarett

Växjö lasarett är ett av Sveriges äldsta. Redan 1767 stadfästes ett reglemente och året därpå öppnades det första lasarettet i Kronobergs län.

Sedan dess har mycket hänt. Lasarettet har expanderat och verksamheten har förändrats stort. Sängplatserna har hundrafaldigats, personalen likaså. De medicinska möjligheterna har utvecklats med en hisnande fart och påverkat vården i grunden.

Denna bok handlar om Växjö lasarett och dess historia. Sjukdomar och botemedel, vetenskap och kvacksalveri, byggnationer och arkitektoniska idéer, reformer och bakslag, personal och patienters situation i olika tider, allt sammanvävt inom den historiska berättelsens ram.

Mats Höglund:
Växjö Centrallasarett. Historia – nutid – framtid
Lasarettet i Växjö
262 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000