Växjö stift 850 år

Växjö stift leder sina traditioner tillbaka till S:t Sigfrid på 1000-talet. Dess förste biskop nämns omkring 1170. I 15 tematiska kapitel speglas stiftets liv och förhållanden under 850 år. Från att ursprungligen ha bestått endast av det lilla folklandet Värend har det flera gånger utvidgats till att i dag omfatta nästan hela Småland och Öland. Boken redovisar också hur indelningen i kontrakt, pastorat och församlingar förändrats genom tiderna.

Läsaren får följa Växjö stifts historia med början i kristnandet och Sigfridstraditionen och sedan vidare till medeltidens mirakelberättelser och reformationstidevarvets förändringar. 1600- och 1700-talens kyrkoliv och folkliga fromhet liksom 1800-talets väckelser skildras också.

En särskild studie ägnas det komplicerade skeendet när Växjö och Kalmar stift från 1915 skulle smälta samman. På 1900-talet började stiftet tydligare fungera som en pastoral arbetsenhet samtidigt som genomgripande pastoratsförändringar ägde rum. På många punkter är det ny forskning som läggs fram.

I essäform presenteras de kända stiftsprofilerna Emilie Petersen (”Mormor på Herrestad”) och träsnidaren Eva Spångberg, och ur lekfolkets perspektiv det lokala församlingslivet av i dag och med tanke på framtiden. Boken handlar på så sätt också om 2000-talet.

Lars Aldén‚ Oloph Bexell & Erik Sidenvall (redaktörer):
Växjö stift 850 år – studier och essäer
Artos
Utkom 2022