Victor Örnbergs hederspris till Michael Lundholm

Michael Lundholm. Foto: Riksbanken

Victor Örnbergs hederspris från Sveriges Släktforskarförbund går i år till släktforskaren och nationalekonomen Michael Lundholm som har skrivit en lång rad artiklar i bland annat Släkt och Hävd, Svensk Genealogisk Tidskrift, Släkthistoriskt Forum och Släktforskarnas årsbok.

Michael Lundholm har släktforskat sedan han var 12 år under flera perioder av sitt liv, men är sedan 2001 en kontinuerligt aktiv fritidssläktforskare. Michael har en mycket omfattande produktion av artiklar och uppsatser inom släktforskningsområdet, i första hand i föreningars och förbundets publikationer: Släkt och Hävd, Svensk Genealogisk Tidskrift, Släkthistoriskt Forum och Släktforskarnas årsbok. Ett tema som ofta återkommer i hans produktion är släkten och namnet Behm.

En viktig fråga för Michael är kvalitet i släktforskningen. Hans intresse för metodfrågor har lett till många föredrag och artiklar och 2016 till handboken Källkritik och källhänvisningar i förbundets handboksserie. Michael har också haft många engagemang och uppdrag inom släktforskarrörelsen. Han var 2006–2008 styrelseledamot i förbundet och 2009–2011 ordförande i valberedningen. Han var 2004 med om att grunda Svenska Genealogiska Samfundet och var dess ordförande till 2008. Mellan 2008 och 2012 var han redaktör för samfundets tidskrift SGT. Sedan GF tagit över tidskriften är Michael nu återigen dess redaktör.

Michael är sedan våren 2015 en mycket aktiv styrelseledamot i Genealogiska Föreningen och arbetar framförallt med att ordna Släktforskarnas arkiv och bibliotek. Professionellt är Michael professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han var 2013–2014 statssekreterare i Finansdepartementet med ansvar för skattefrågor och är för närvarande vice ordförande i Riksbanksfullmäktige.

Victor Örnbergs hederspris med en prissumma på 10 000 kronor delas ut av Sveriges Släktforskarförbund till ”en person eller en organisation som har gjort stora insatser för släktforskningen. Arbetet ska ha varit värdefullt för andra släktforskare och den nominerade bör ha publicerat sitt material i bokform eller på annat sätt”.

Släktforskarförbundets utmärkelse Årets eldsjäl går i år till Claes Westling, förste arkivarie och chef för sektionen för kunskapsutveckling vid Landsarkivet i Vadstena, för att han så engagerat bidragit till att öka släktforskarnas kunskap om arkivens skatter.

Claes Westling har under många varit en flitig och populär föreläsare hos många släktforskarföreningar, inte enbart i närområdet utan i hela landet. Hans specialområden är domstolsforskning, bouppteckningar, arkiv i stadsforskning samt ovanliga arkiv i släktforskningen. Han har skrivit förbundets handbok i domstolsforskning och är medförfattare till en kommande handbok i stadsforskning. Han har också medverkat i radio och TV i flera olika sammanhang. Westling har, tillsammans med Linköpings universitet varit ansvarig för universitetskurserna ”Historisk arkeologi” och ” Att arbeta med historiska arkiv” i Vadstena.

Tidigare mottagare av Victor Örnbergs hederspris
2017: Peter Olausson
2016: Anna-Lena Hultman
2015: Håkan Skogsjö
2014: Elsa Sjödahl
2013: Carl Szabad
2011: Urban Sikeborg
2010: Gunilla Nordlund & Elisabeth Renström
2009: Stig Östensson
2008: Olof Cronberg
2007: Bo Lindwall
2006: Elisabeth Thorsell
2005: Martin Pehrson
2004: Thord Bylund
2003: Thea Hälleberg
2002: Kjell Lindblom
2001: Bertil Grundström
2000: Mari-Anne Olsson
1999: Nils Sundelius
1998: Teo & Per Sundin
1997: Sperling Bengtsson
1996: Per Clemenson
1995: Ullagreta Carlsson
1994: Nils William Olsson
1993: Algot Hellbom
1992: Pontus Möller
1991: Sven Bankeström
1990: Hans Gillingstam

(2018-05-19)