Vilka spel spelade vikingarna?

Människan har sedan urminnes tider ägnat sig åt olika former av spelande. Detta inkluderar både spel om pengar samt andra varianter. Vi ska i denna artikel undersöka några sådana lite närmare, spel som var populära bland vikingarna.

Hnefatafl – Ett spel som påminner en hel del om schack

Avsaknaden av nätcasinon populära online casinon till trots ägnade sig vikingarna ändå åt många olika sorters spel. Ett exempel på ett sådant är Hnefatafl, ett spel som än till denna dag också kallas för vikingaschack. Precis som spelet det jämförs med är detta ett strategiskt brädspel

Hnefatafl har i själva verket fått sig lite av en återuppståndelse på senare år, och finns bland annat tillgängligt i virtuellt format. Som spelare tar du antingen på dig rollen som angripare eller försvarare. Du kan i spelets moderna upplagor dessutom i de flesta fall välja mellan att spela mot en dator eller mot en annan spelare.

Spelets regler

Hnefatafl spelas på en spelplan med 9×9 rutor. Precis som i schack är den ena spelarens pjäser vita medan den andres är svarta.

Det vita laget

De vita pjäserna utgörs närmare bestämt av en kung och dennes åtta livvakter. Du som ansvarar för dessa ska lyckas fly med kungen till ett av spelplanens hörn. Kungen börjar i den mittersta rutan och är på varje sida skyddad av två, sammanlagt åtta, livvakter.

Kungen och livvakterna kan röra sig hur många steg som helst i horisontell eller vertikal riktning. Dock går det inte att hoppa över andra pjäser, att ha mer än en pjäs i en ruta åt gången eller att placera någon av spelpjäserna i den ruta där kungen startade. När du väl har flyttat kungen går det närmare bestämt inte ens att flytta tillbaka denne till sin ursprungliga plats.

Kungen kan för övrigt inte heller användas till att slå ut motståndarpjäser, utan det är det bara de övriga vita pjäserna i form av livvakterna som kan göra. För att slå ut någon av de svarta pjäserna behöver dessa omringas både vertikalt och horisontellt. När en pjäs elimineras från den pågående spelrundan kommer denne att förflyttas från spelbordet och placeras vid sidan av.

Det svarta laget

Medan den spelare som ansvarar för laget med de vita pjäserna ska lyckas fly med kungen ska det svarta laget i stället eliminera denne från pågående spelrunda. De svarta pjäserna utgörs i sin tur av 16 soldater. Dessa är indelade i fyra mindre grupper bestående av fyra pjäser vardera. Var och en av dessa grupper startar i pyramidformade formationer vid spelplanens sidor, en per sida.

När spelrundan väl startar ska du i rollen som ansvarig för det svarta laget alltså hindra den vita kungen från att nå ett av spelplanens hörn. Slaget är förlorat för det svarta laget om kungen lyckas nå en av spelplanens kantrutor.

Om nyss nämnda spelare lyckas omringa kungen med svarta soldater, eller om ett av hörnen i den ruta kungen flyttat till gränsar mot rutan denne startade i, så vinner i stället det svarta laget den aktuella omgången. Skulle det vara så att det för en av spelarna inte är möjligt att göra ett drag slutar det också med förlust för densamme.

Kvarn – Ännu ett bland vikingarna populärt brädspel

Ett annat spel som sägs ha varit populärt bland vikingarna är Kvarn, eller Nine Men’s Morris som det heter på engelska. Detta grundar man bland annat på det faktum att man hittat spelbräden och pjäser i olika vikingagravar, prylar som av allt att döma använts till just detta spel.

Kvarn spelas av två spelare med nio pjäser var. Ett av lagen använder sig av ljusa pjäser, och det andra av mörka. Spelplanen består av en inre ruta omgiven av två lager som vardera är indelade i fyra rutor. En spelrunda inleds med att de två spelarna får turas om att placera sina pjäser på spelplanen. Antingen placerar de dem i spelplanens hörn, eller på de olika linjernas skärningspunkter.

Vad går spelet ut på?

Målet för varje spelare är att lyckas få kvarn, vilket i sin tur handlar om att placera tre av de egna pjäserna på rad. Detta kan både göras vågrätt och lodrätt. När en av spelarna väl lyckas med det får densamme förflytta en av motståndarens pjäser från spelplanen. Pjäser som ingår i en sluten kvarn får dock inte flyttas.

Då samtliga spelpjäser placerats ut i början av en spelrunda får de därefter flyttas ett steg per omgång. När en av spelarna väl har lyckats eliminera andra motståndarpjäser, och det endast återstår sådana som utgör en kvarn, då blir det även tillåtet att sikta in sig på dessa pjäser.

Det är även bra att känna till att en spelare som endast har kvar tre pjäser inte behöver flytta dessa ett steg åt gången, utan i detta fall kan spelaren ta pjäserna och förflytta till mer eller mindre vilken plats som helst på spelplanen. Om motståndaren lyckas eliminera även dessa tre vinner densamme spelrundan.