Skillnader mellan museers och politikers syn på viktiga frågor

En ny rapport från organisationen Sveriges Museer visar på diskrepans mellan museichefers och kulturpolitikers uppfattning om vad museerna behöver av politiken. Samtidigt ligger allmänhetens förtroende för museerna kvar på toppnivå.

Sveriges Museers rapport om museer, politik och förtroende, som släpptes i samband med Almedalsveckan, undersöker politik för museer i relation till museernas starka samhällsposition. I enkätunderlaget till rapporten har museicheferna svarat på frågor om publikens återkoppling, hur museiverksamheten bygger förtroende och om politikers engagemang.

I rapporten rankar även 30 kulturpolitiker på olika nivåer i landet de viktigaste museipolitiska frågorna idag. Politikernas toppfråga handlar om museer som oberoende källor till forskning och bildning. Museichefernas toppfråga i dag är möjligheten till finansiering.

– Det är intressant att jämföra museernas svar med kulturpolitikernas. Vi behöver diskutera vad som kännetecknar en god museipolitik och vad som behövs från politiken för att skapa ett ännu starkare Museisverige, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare på Sveriges Museer.

Allmänhetens förtroende för museerna som bransch är fortsatt på topp enligt SOM-institutets senaste nationella undersökning med en mycket stark förtroendebalans på +71.

Rapporten visar även att 84 av 88 svarande museichefer ser indikationer på att museet åtnjuter gott förtroende hos publiken, att var tionde museichef har vissa problem med att politiker eller andra högre tjänstemän lägger sig i frågor som borde avgöras museiprofessionellt, att en tydlig majoritet vittnar om att museiprofessionaliteten respekteras och att sex av tio museichefer upplever ett positivt engagemang från politiken.

De viktigaste politiska frågorna enligt museicheferna:
1. Breddade finansieringsmöjlighetenr
2. Skolans tillgång till museer
3. Digitalisering av museisamlingar
4. Museernas lokalkostnader
5. Museer som oberoende källor till kunskap, forskning och bildning

De viktigaste museipolitiska frågorna enligt 30 kulturpolitiker:
1. Museer som oberoende källor till kunskap, forskning och bildning
2. Digitalisering av museisamlingar
3. Museernas lokalkostnader
4. Breddade finansieringsmöjligheter
5. Fri entré

Rapporten Museer, politik och förtroende kan läsas i sin helhet här.

(2024-06-26)

Se även Rekordhögt förtroende för museerna (2023-08-08)