Vi minns 60-talet

Mycket hände på 1960-talet. Vietnamkriget, Kulturrevolutionen i Kina, Pragvåren, gruvstrejken vid LKAB, morden på president John F. Kennedy, Robert Kennedy och Martin Luther King i USA. Ett antal länder i Afrika gjorde sig fria. Och inte minst revolterade studenter runt om i Europa. I Sverige putsades folkhemmet allt prydligare och statsministern hette sedan 1946 Tage Erlander.

När de som föddes åren efter andra världskriget närmade sig slutet av tonåren förändrades landet totalt. Allt fler fick möjlighet att studera vid universiteten. Gamla moralbud föll och vi fick en sexuell frigörelse, inte minst sedan p-pillret släppts fritt i maj 1964. I bakgrunden fanns hela tiden popmusiken. Det började med att fyra unga män från Liverpool, Beatles, lät håret växa och började skriva egna låtar.

Vi minns 60-talet ingår i en serie med återblickar på Sveriges kultur och samhälle. Tidigare har Vi minns 40-talet och Vi minns 50-talet utgivits.

Arne Norlin är journalist och författare. Han har ett förflutet som reporter på Aftonbladet och har skrivit både barn- och ungdomsböcker och fackböcker för vuxna, däribland Familjen Bernadotte. Makten, myterna, människorna.

Arne Norlin:
Vi minns 60-talet – en nostalgitripp
Lind & Co
Utkom 2024