Virtuell resa till 1100-talet i Gamla Uppsala kyrka

Onsdagen den 23 april kan besökare i Gamla Uppsala kyrka följa med på en virtuell resa till 1100-talet. Det är Riksantikvarieämbetet och Innovativ Design vid Chalmers Tekniska högskola som tillsammans med Gamla Uppsala församling bjuder in till diskussion om hur kyrkan kan användas idag och i framtiden. Som utgångspunkt i diskussionerna används två virtuella modeller, en av dagens kyrka i Gamla Uppsala och en av kyrkan som fanns på platsen på 1100-talet.

Hur ska kulturarvet användas och vilken betydelse har kulturmiljöerna för samhället? Den frågan ställer sig Riksantikvarie- ämbetet och Innovativ Design vid Chalmers tekniska högskola i ett samarbetsprojekt som heter Kulturarvsdialog.

– Genom att ta informationstekniken till hjälp vill Riksantikvarie- ämbetet bredda samtalet om vårt gemensamma kulturarv. Som utgångspunkt för diskussionerna har vi med hjälp av Chalmers byggt två virtuella versioner av Gamla Uppsala kyrka, berättar projektledaren Rolf Källman.

De virtuella kyrkorna kan man besöka på nätet. Här kan man röra sig runt i dagens kyrka, diskutera frågor om kyrka och kulturarv, eller teleportera sig vidare till 1100-talets kyrka.

Under våren och sommaren arbetar projektet med att bjuda in skolever, kulturmiljövårdare, kyrkan och allmänheten till en dialog kring kyrkans mångskiftande betydelser, värden och användning igår, idag och i framtiden. Tekniskt fokuserar projektet på en kombination av realtidssimuleringar, chattmiljö och webbteknik.

Kulturarvsdialog är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Innovativ Design vid Chalmers tekniska högskola med stöd av Stiftelsen framtidens kultur.

(2003-04-21)