Ny webbplats leder skolorna in i museernas digitala värld

I dagarna lanseras Museifönstret, en webbplats som vänder sig till landets skolor. Webbplatsen skall hjälpa lärare och elever att hitta museernas pedagogiska material på Internet.

Museifönstret är en nationell satsning med syfte att öka skolornas användning av det museimaterial som redan idag ligger på Internet. Närmare 400 museer finns representerade på nätet men bara ett mindre antal har material avsett för undervisning. Museifönstret syftar därför också till att stimulera museerna att arbeta mer aktivt med webbaserat material riktat mot skolan.

Museerna lägger själva in information om sina pedagogiska resurser i Museifönstrets databas. Genom webbplatsen får skolorna tillgång till ett pedagogiskt material med stor bredd. Det kan bestå av bilder, texter, filmer, uppslagsverk, experiment, spel, lektionsidéer med mera.

– Vi stödjer utvecklingen av Museifönstret för att hjälpa skolor att få tillgång till museernas skatter. De nationella museiresurserna är av hög kvalitet och de är fritt tillgängliga vilket är mycket värdefullt för skolorna, säger undervisningsrådet Christina Szekely vid Myndigheten för skolutveckling.

Museifönstret drivs av Historiska museet i Stockholm på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling och med stöd av Statens kulturråd.

(2003-04-16)