Kulturhistoriska fartyg k-märks

Ytterligare fyra fartyg har nu k-märkts av Fartygsrådet inom Statens maritima museer. De k-märkta fartygen är den ångdrivna ”Färjan 4” i Göteborg, bogserbåten ”Nalle” i Oskarshamn samt ångslupen ”Tärnan av Waxholm” och det före detta tjänstefartyget ”Orion” i Stockholm.

Sedan den kulturhistoriska märkningen startades år 2001 har totalt 46 fartyg bedömts uppfylla kraven som kulturhistoriskt värdefulla. K-märkningen kan ses som en ren kvalitetsstämpel som tydliggör fartygens historiska kvaliteter.

Färjan 4 är en ångdriven personfärja som byggdes vid Motala Verkstad 1920. Skrovet är av stål och drivs av en tvåcylindrig compoundmaskin av skotsk typ som eldas med kol. Färjan trafikerade i över 30 år linjen Residensbron-Götaverken i Göteborg och är i stort sett oförändrad sedan leveransen. Fartyget har dessutom ett gott dokumentationsmaterial som beskriver verksamheten i både text och bild. Fartygsrådet anser att Färjan 4, som ägs av Sjöfartsmuseet i Göteborg, ger en god helhetsbild och att ”fartygets historiska egenskaper bjuder på teknikhistorisk, samhällshistorisk, person- och socialhistorisk kunskap”.

Färjan 4

Färjan 4.
Foto: Bert Johansson.

Tärnan av Waxholm är en ångslup, byggd 1901 vid Södra Varvet för Waxholmsbolagets lokaltrafik till öarna runt Vaxholm och Lindalssundet. Fartyget har i flera omgångar byggts om, första gången redan 1902. År 1985 köptes Tärnan av bland andra Stiftelsen Skärgårdsbåten som renoverat fartyget och åter installerat en koleldad compoundmaskin av samma typ som den ursprungliga maskinen. Fartygsrådet anser att ”Fartygets skick överensstämmer med utförandet efter ombyggnaden 1902-1903” och ”är en god representant för kategorin ångslupar som trafikerade Stockholm vatten”.

Tärnan av Waxholm
Tärnan av Waxholm.
Foto: Gunnel Illomen, SMM.

Orion är ett f.d. tjänstefartyg inom Kungliga Lotsverket. Fartyget byggdes 1929 vid Helsingborgs varv och tjänstgjorde sedan under många år i Östra lotsdistriktet (Karlskrona-Trosa), bland annat vid utläggning och upptagning av prickar i farleder. Ombord finns sju hytter, två salonger, mässar, kabyss och lastrum. Fartyget byggdes om 1961. Idag arbetar Museiföreningen S/S Orions vänner med att renovera fartyget.

Orion
Orion.

Bogserbåten Nalle byggdes vid Oskarshamns mekaniska verkstad 1923 och användes i Oskarshamn hamn för bogsering och isbrytning fram till 1963. Fartyget har sedan sålts flera gånger, bl a till Göteborg och Köpenhamn. År 2000 köptes Nalle tillbaka till Oskarshamn och ett omfattande arbete pågår med att renovera fartyget. Huvudman är Föreningen s/s Nalle. Syftet är att kunna nyttja fartyget för att belysa Oskarshamns historia inom sjöfart och skeppsbyggeri. Fartygsrådet anser att ”fartygets skick idag överensstämmer med det ursprungliga utförandet” samt att ”dokumentationsmaterialet är mycket gott”.

Bogserbåten Nalle
Bogserbåten Nalle.
Foto: Lars Håkansson.

K-märkningen är inte förknippad med någon finansiell hjälp. Ett ekonomiskt stöd är däremot Statens maritima museers skutstöd om 500.000 kronor årligen som fördelas i samråd med Riksantikvarie- ämbetet, Sjöfartsverket och Sveriges segelfartygsförening. Fartygsstödet år 2003 går till segelfartygen ”Hulda”, ”Isolda”, ”Lord Nelson” och ”Vega av Skärhamn”. Fartyg som varit seglande under svensk flagg kan söka skutstöd för skrovreparationer.

(2003-04-23)