Riksantikvarieämbetet kommer att ta kostnaderna för att åtgärda raset på Visby ringmur. Arbetet har fram till nu handlat om förberedelser och samla in kunskap om metoder och material. Nu tar upphandling av arbetet med renoveringen vid och finansieringen kommer från ordinarie anslag från staten. Själva restaureringen beräknas komma igång till sommaren 2013. 

– Vi vill förtydliga vilket ansvar som Riksantikvarieämbetet har och att vi kommer att ta kostnaderna inom ramen för ordinarie anslag, säger Anna Klint Habbe som är avdelningschef för fastigheter och besöksmål på Riksantikvarieämbetet.

Ett kunskapsseminarium hölls den 30 augusti på Gotlands museum med experter från Sverige, Norge, Danmark och Skottland. 

I februari 2012 rasade en yta på cirka 70 kvadratmeter av den yttre delen av Visby ringmur som vetter ut mot Östergravar. Med stor sannolikhet rörde det sig om frostsprängning till följd av blandningen kalk och cementbruk. Visby ringmur ägs, med undantag för tre torn, av Region Gotland och förvaltas av Riksantikvarieämbetet där Gotlands Museum utför förvaltningen enligt en upprättad vårdplan.