Företagen satsar allt mer resurser på att använda sin historia i syfte att stärka sitt varumärke. I bästa fall bygger det starka lojaliteter men att peka bakåt är inte oproblematiskt. En allt för nostalgisk inställning till sitt förflutna kan ge helt fel signaler. [SvD]

https://www.svd.se/nostalgi-kan-gora-market-mossigt