Visingsborgs slottsruin lyser upp för en kväll

När mörkret faller den 29 september kommer ett strålkastarljus att riktas mot Per Brahes gamla slott – något som aldrig skett förut. Det är studenterna vid Ljushögkolan i Jönköping som ska illustrera olika sätt att belysa Visingsborg. Ljussättningen ingår i ett seminarium om fasadbelysningens effekter på våra kulturmiljöer, som Riksantikvarieämbetet arrangerar i Gränna.

– Vi har valt Visingsborg som fallstudie för att ha en konkret miljö att utgå ifrån. Valet föll på en av Riksantikvarieämbetets egna fastigheter, där det funnits önskemål från bland annat kommunen om fasadbelysning. I dagsläget har vi inga planer på att installera en permanent ljussättning på slottsruinen, men det finns med i vår långsiktiga plan för området, säger Sune Lindkvist, enhetschef på Riksantikvarieämbetet.

Det finns många exempel på belysta fasader och miljöer där det saknas konstnärliga ambitioner eller där kulturmiljön förlorat sin identitet till följd av dåligt genomförd ljussättning. Mer kunskap behövs inom området. Därför samlar Riksantikvarieämbetet ett antal antikvarier, arkitekter, ljuskonsulter med flera för att diskutera hur ljus kan användas för att förhöja upplevelsen av en miljö. Ljus kan också öka tillgängligheten till en miljö genom riktad belysning på trappor, mörka passager och liknande för att förhindrar fall och snubbelrisk.

Visingsborg kommer att lysas upp onsdagen den 29 september kl. 20.00-21.30. Olika ljussättningar illustreras då i kvällsmörkret och utfallet av de olika exemplen kommer sedan att diskuteras på seminariet.

(2004-09-24)