Ett vrak från 1600-talet hittades i helgen utanför Djurö öster om Stockholm. Vi tror att det är en lodja som assisterade större skepp med proviant, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi. [SVT ABC]

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/vrak-fran-1600-talet-funnet-pa-djuro