Tekniska museet
25 februari 2012 –

Tekniska museet har låtit svenska folket välja de 100 viktigaste innovationerna genom tiderna. I statistiskt säkerställda undersökningar har vuxna och skolelever i årskurs 6 svarat på vilka de anser vara tidernas viktigaste uppfinningar. Besökarna kommer också att kunna göra sin röst hörd, i utställningen och på webben, och påverka vad som visas på museet.

 

 I utställningen visualiseras innovationer på nya och spännande sätt. Där finns gamla bekanta men också nästa generations innovationer, de som fortfarande är på ritbordet, i styrelserum eller som en skarp idé nedtecknad på en skrynklig servett. ”Genom att locka fram besökarens inneboende nyfikenhet skall utställningen uppmuntra till egen kreativitet, problemlösning och intresse för entreprenörskap”, skriver Tekniska museet.

 


100 innovationer är en 2 000 kvadratmeter stor utställning – den största museet någonsin producerat.