Ett ovanligt fornfynd har gjorts utanför Värnamo. Det är ett 20-tal gravar från yngre järnåldern som ingen tidigare känt till. Det nyupptäckta gravfältet skall registreras, men inte grävas ut. [P4 Jönköping]

https://sverigesradio.se/artikel/4700698