Skinnskattebergs herrgård blir statligt byggnadsminne

Skinnskattebergs herrgård. Foto: Zejo (Wikimedia Commons Public Domain)

Skinnskattebergs herrgård. Foto: Zejo (Wikimedia Commons Public Domain)

Skinnskatteberg får ett nytt statligt byggnadsminne. Regeringen har godkänt Riksantikvarieämbetets förslag om att förklara Skinnskattebergs herrgård som statligt byggnadsminne.

Skinnskattebergs herrgård är en av Bergslagens mer påkostade bruksherrgårdar från 1700-talet, med arkitektur och inredning av hög kvalitet, som illustrerar ett brytningsskede mellan rokoko och nyklassicism.

Vid 1900-talets mitt omvandlades Skinnskattebergs herrgård till statlig skogsmästarskola. I dag används lokalerna fortfarande för skogsmästarutbildning, nu under ledning av Sveriges Lantbruksuniversitet. Herrgårdens kulturhistoriska värden har i hög grad fått leva vidare, vilket visar på att den förvaltats med en medvetenhet om dessa värden. Kompletteringar som gjorts har varit väl överlagda och representerar efterkrigstida stilideal och bevarandeprinciper.

Skinnskattebergs herrgård bär på flera avläsbara tidslager, samtidigt som den i högsta grad fortsätter att vara ett levande kulturarv med stark anknytning till både den lokala trakten och det svenska skogs- och järnbruket. Byggnader som Skinnskattebergs herrgård hjälper till att berätta om bygden och om svensk historia.

Det finns drygt 280 statliga byggnadsminnen i form av exempelvis kungliga slott, regerings- och domstolsbyggnader, försvarsanläggningar, broar, fyrar och järnvägsmiljöer.

(2021-11-07)