107 svenska dialekter på nätet

Nu kan svenska dialekter höras på nätet. Språkforskare har intervjuat människor från 107 orter för att studera dialekternas utveckling under 1900-talet har och dialektproverna finns nu tillgänglig på Internet.

I databasen finns dialektprover från 107 orter över hela Sverige och svensktalande Finland på nätet. På varje ort finns inspelningar, vanligen korta berättelser, av en äldre kvinna, en äldre man, en yngre kvinna och en yngre man. Till varje dialektprov finns också en översättning och en transkription som återger uttalet i skrift.

I databasen finns dessutom annan information, bland annat allmänt om dialekter, hur inspelningarna gick till och fakta om de orter som ingår i undersökningarna. Så småningom ska informationen också utökas med korta beskrivningar av de karaktäristiska uttalsdragen i varje dialekt.

Genom dialektarkivens och enskilda forskares arbete finns ganska stor kunskap om de svenska dialekterna vid början av 1900-talet. Senare under seklet fick folkmålen ge vika och idag handlar det snarare om ”regionala riksspråksvarianter”. Dessa studeras nu av fonetikforskarna. Arbetet ingår som en del i Swedia 2000, ett samarbetsprojekt mellan forskare vid universiteten i Stockholm, Lund och Umeå. Dialektdatabasen finns här.

(2003-01-08)