Skyltar i Katrineholm berättar historien

Under våren kommer ett tjugotal skyltar om den svenska historien att sättas upp i Katrineholm. Skyltarna produceras av Sörmlands museum i samarbete med Katrineholms kommun och kommer att placeras ut på olika platser i stan. Där skall man i text och bild kunna läsa om den svenska historien som den avspeglar sig i industrisamhället Katrineholm.

Den första skylten handlar om skyddsrummet under Gröna Kulle. Skyddsrummet som projektledaren Fredrik Blomqvist vid Sörmlands museum beskriver som ”en skugga av det kalla kriget i det expansiva svenska 1950-talet”.

Några andra platser som kommer att få skyltar är järnvägsmiljön kring stationen med berättelse om kommunikation och transporter, Stortorget med handel och mötesplatser, Folkets Hus med demokrati och politik, Kullbergska sjukhuset med generell välfärd och Domus/Kvarnen med världshandel och masskonsumtion.

Arbetsnamnet är Historien runt fabrikerna och projektet ingår i ett övergripande projekt Historien i Sörmland som museets driver på flera platser i länet. Gemensamt för dessa är att man kan avläsa den nationella och i vissa fall internationella historien på det lokala planet och på så sätt förstå de stora sammanhangen.

(2003-01-09)