Svensk medeltid som datorspel

Nu kan var och en delta i de medeltida maktkamperna i Norden hemma i den egna datorn. Levande Böcker har i sin serie historiska strategispel gett ut Svea Rike III, som handlar om att leda en ätt i medeltidens Norden och säkra sin plats på tronen.

”Året är 1275. Samtliga länder i Norden slits av inre konflikter och flera starka makthavare slåss om tronen. Det är en tid då förräderi och korruption är en del av vardagen och orosmolnen hopas inför en nalkande storkonflikt.”

”Svea Rike III är ett strategispel i realtid där du tar dig an styret av en av de anrika ätterna med målet att sätta kungakronan på ditt huvud. Din förmåga att klokt och taktiskt kombinera handel med diplomatiska förbindelser och krigföring till lands och till sjöss avgör om du lyckas föra din ätt till ärorika framgångar eller förkrossande nederlag.”

Enligt Levande Böcker är Svea Rike III baserat på historiska fakta och ”bland annat är de 90 händelser som infaller under spelets gång korrekt daterade enligt den historiska forskningen”. Spelet är utvecklat för PC och kan spelas ensam mot datorn eller upp till sex spelare i lokalt nätverk eller över Internet.

(2001-01-03)