125 år med Svensk Handel

Den 3 september 1883 samlades 270 högtidsklädda köpmän på Hotell W6 i Stockholm för att bilda en gemensam intresseförening. Det var första steget mot det som idag är organisationen Svensk Handel.

Den första delen i Handelsbilder innehåller 171 unika bilder som skildrar den snabba utveckling som skett inom handeln sedan den där septemberdagen 1883. Här presenteras bland annat de bästa fotografierna från gamla lanthandlare, grosshandelskontor, NK:s invigning, tidiga lastbilar, EPA, slädtransporter, mode, mjölkbutiker, självbetjänings införande, ICAnderparaden, kungen i speceributik och gamle kungen i en ostkällare – och mycket annat.

Bilderna är hämtade från Svensk Handels och deras medlemmars arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria och är till den allra största delen tidigare opublicerade. Många företag hade förr i tiden en anställd proffsfotograf och det är huvudsakligen från dessa som bilderna stammar, men de täcker alla årtionden från 1880-tal fram till i år.

Bokens andra del är en historik över organisationen Svensk Handel. Författare är ekonomhistorikerna Fredri Sandgren och Pernilla Jonsson som sätter in organisationernas utveckling i ett brett branschperspektiv. Här blandas djupgående analyser med handfast historieberättande.

Edward Blom (red.):
Handelsbilder. 125 år med Svensk Handel
Centrum för näringslivshistoria
Utkom 2008