Historia på riktigt!

”Det här är historia på riktigt!” är en vanlig kommentar från ungdomar som fått närkontakt med arkiven. De senaste åren har allt fler elever och lärare fått denna möjlighet. En ny värld har öppnat sig för dem som upptäckt arkiven via de skolprojekt som genomförts runt om i Sverige.

I Historia på riktigt! kan man läsa om erfarenheter och resultat av det arkivpedagogiska arbetet vid några av landets arkiv. Här kan arkivpersonal och lärare få praktiska tips och idéer om hur arkiven kan användas i undervisningen – från förskola till vuxenutbildning.

Författare är Eva Sjögren, arkivchef vid Skånes Arkivförbund och Catarina Lundström, arkivchef vid Föreningsarkivet i Jämtlands län. Båda har lång erfarenhet av förmedlingsarbetet vid museer och arkiv.

Eva Sjögren & Catarina Lundström:
Historia på riktigt! Arkivpedagogik i praktiken
Skånes Arkivförbund
172 sidor, häftad, illustrerad
Utkom 2001