Förtjänstmedalj för världsarvsdag

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj tilldelas i år projektet Världsarvsdagen för barn och ungdomar 2008 i Visby och projektledaren Fredrik Blomgren som med sitt engagemang fått barn och ungdomar själva att vara aktiva kulturskapare. Medaljen delades ut vid det årliga Höstmötet.

Fredrik Blomgren
Förtjänstmedaljören Fredrik Blomgren.
Foto: Thomas Gustafsson.

”Fredrik har med stort engagemang omsatt den pedagogiska idén att låta barn och ungdomar själva vara aktiva kulturskapare. De har i rika och varierade former fångat och berättat om sitt kulturarv. Detta har väckt stort intresse och fått ett brett gensvar. Riksantikvarieämbetet ser projektet som ett bidrag i Sveriges arbete för Unesco och världsarvskonventionen”, lyder motiveringen.

För att uppnå projektets syfte genomfördes ett antal tävlingar och evenemang för att sporra elever att lära sig mer om världsarvet Visby. Sveriges Radio Gotland arrangerade ”Världsarvskampen” – en frågesport på temat Visbys historia. Folkets Bio och Film på Gotland arrangerade en filmfestival. Gotlands Allehanda arrangerade en skriv- och fototävling i samarbete med bl.a. Fotogalleriet. Konstmuseet hade en konstutställning på temat världsarvsstaden och Fornsalen arrangerades en idétävling. Eleverna har också fått möjlighet att guida i Visby på ett främmande språk med hjälp av Guideföreningen på Gotland.

– Syftet är att eleverna ska använda Världsavsstaden som en resurs för sitt eget skapande, säger Fredrik Blomgren.

Världsarvsdagen 2008 utformades därför som en kreativ, lekfull och lustfylld satsning i gammal klassisk folkbildningsanda, men i modern form. Projektet har inspirerat till nya aktiviteter och samarbeten mellan myndigheter, skolor, och media. Världsarvsdagen för barn och ungdomar visar på värdet av att inkludera nya generationer i kulturarvsdialogen. Även organisationer och näringsliv har deltagit. Intresset från media har varit stort, och studenter från Stockholms universitet skriver just nu uppsatser om projektet.

Projekt Världsarvsdagen är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Världsarvskontoret, Gotlands kommun samt Länsstyrelsen, Gotlands län.

Riksantikvarieämbetet delar varje år, sedan 1981, ut en förtjänstmedalj till en person som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet. Medaljen delas ut i samband med Riksantikvariämbetets årliga Höstmöte.

(2008-12-03)