1,3 miljoner fler museibesök förra året

Museibesöken fortsätter att öka. Under 2011 gjordes 1,3 miljoner fler museibesök än året innan. Sammanlagt gjordes nästan 18,1 miljoner besök på Sveriges museer 2011. Det visar ny statistik från Myndigheten för kulturanalys.

– Vi ser en tydlig ökning av antalet besök vid de centrala museerna, men vi vet inte hur besöksmönstren ser ut och om ökningen främst sker inom vissa grupper i samhället. Det är något som vi kommer att titta närmare på nästa år, säger Rickard Bengtsberg, utredare vid Myndigheten för kulturanalys.

Under de senaste åtta åren har museibesöken ökat med 23 procent, från 14,7 miljoner år 2003 till nästan 18,1 miljoner besök 2011. Besökssiffran för 2011 är den högsta under de åtta år som mätts, med undantag för fri entré-åren 2005 och 2006.

– De ökande besökssiffrorna visar att museerna är självklara aktörer inom den snabbt växande besöksnäringen. Museerna stärker attraktionskraften så väl för kommuner och regioner som för hela landet, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Flest museibesök under 2011 stod de centrala museerna för. Under förra året ökade antalet besök till landets centralmuseer med nästan 9 procent jämfört med året innan, 7,5 miljoner besök 2011 jämfört med 6,9 miljoner besök året innan. Centralmuseerna ligger främst i landets större städer. Flest besökare under 2011 hade Skansen och Vasamuseet i Stockholm, 1,4 respektive 1,2 miljoner besök.

– Det är glädjande att museibesöken fortsätter att öka. Museerna erbjuder plats för kunskap, reflexion och eftertanke och det är tydligt att allt fler uppskattar det och hittar till oss, säger Mats Persson.

Rapporten Museer 2011 ingår i Sveriges officiella statistik och innehåller en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas organisation, personal, ekonomi, samlingar och verksamhet. Den bygger på en enkät till 219 museer med en svarsfrekvens på 75 procent.

(2020-12-03)