140 tjänster på Riksantikvarieämbetet till Gotland

140 tjänster från Riksantikvarieämbetet ska etableras på Gotland enligt regeringens överenskommelse med stödpartierna. 120 av de 260 tjänster som utredningen först föreslog skulle flyttas, blir därmed kvar i Stockholm. Bibliotek, arkiv och verksledningen är en del av verksamheten som inte flyttas.

Personalen på Riksantikvarieämbetet har nu informerats om den överenskommelse mellan regeringen och samarbetspartierna som innebär att 140 av myndighetens tjänster flyttas till Gotland. Regeringen har pekat ut register, information, vård av byggnader och föremål, verksamheter kring tillgänglighet och förmedling, UV:s (Uppdragsarkeologiska verksamheten) ledning, samt stödfunktioner. Kvar i Stockholm blir 120 tjänster, där verksledningen, verks-sekretariat, myndighetsdelarna samt bibliotek och arkiv ingår.

– Nu gäller det för oss att göra det bästa av situationen och lyckas hålla samman verksamheten och utföra vårt uppdrag. Jag utgår ifrån att vi kommer att få den tid och de resurser som krävs för att genomföra utlokaliseringen på ett sätt som är rimligt för verksamheten, säger riksantikvarien Inger Liliequist.

Det kommande arbetet handlar om att ta hand om personalen och upprätta en organisation för etableringen på Gotland. Flytten ska enligt överenskommelsen ske under 2007.
Kommunalrådet Jan Lundgren på Gotland tycker att det är huvudlöst att bara hälften av Riksantikvarieämbetets jobb kommer till Gotland.

– Ledningen ska självklart vara där merparten av verksamheten finns. I stället ska nu ledningen sitta och vakta arkiv och bibliotek i Stockholm, säger Jan Lundgren till Sveriges Radio Gotland.

(2005-04-09)