Mänskliga kvarlevor skall inventeras

Regeringen har beslutat att ge berörda statliga museer och universitet i uppdrag att inventera sina föremålssamlingar i syfte att finna alla eventuella mänskliga kvarlevor från världens ursprungs-befolkningar.

På museer och universitet finns i arkeologiska, etnografiska och medicinhistoriska samlingar mänskliga kvarlevor i form av skelett och kranier med mera. Utöver det som läggs till samlingarna genom arkeologiska utgrävningar inom landet finns också kvarlevor från ursprungsbefolkningar runtom i världen. Dessa har som regel kommit till samlingarna genom forskningsexpeditioner, oftast under 1800- och tidigt 1900-tal.

Vissa kvarlevor har visat sig förts till Sverige genom oetiska metoder. Så var till exempel fallet med de aboriginiska kvarlevor från Australien som för en tid sedan återfanns på Etnografiska museet i Stockholm. Regeringen beslutade under hösten 2004 att dessa skulle återföras till ursprungslandet, vilket också har skett.

Tidigare i år lämnade Lunds universitet ifrån sig kvarlevorna av en judisk man som förvarats vid universitetet sedan 1879. Det skedde på att på begäran av Judiska församlingen, som skall ta hand om kvarlevorna för att ge den avlidne en värdig begravning enligt judisk sed.

(2005-03-23)