15 000 museiföremål returneras till Lödöse

Den sista lastbilen med arkeologiska fynd från Gamla Lödöse har lämnat Stockholm och Statens historiska museum. Därmed har omkring 800 fyndbackar returnerats till Lödöse efter mer än 40 år i museets magasin. Det rör sig om cirka 15 000 fynd som nu tas om hand av Lödöse museum.

– Att fynden nu deponeras hos oss ger museet stora möjligheter att förmedla en bild av det liv som en gång levts här i Lödöse. Textilierna blir exempelvis för oss en helt ny kategori fyndmaterial och redan i maj öppnar vi därför en textilutställning, säger museichef Jan Johansson, Lödöse museum.

Gamla Lödöse är en sedan länge försvunnen stad. På medeltiden var den en av Sveriges främsta orter och hade sin storhetstid från 1100-talet och ett par århundraden framåt. Läget vid Göta älv gjorde staden till en viktig hamnstad och arkeologiska fynd visar på en omfattande handel med Europa. På 1470-talet flyttades staden längre ned utmed Göta älv och blev Nya Lödöse. 150 år senare skapades vid älvmynningen vår tids Göteborg och Lödöse betraktas därför som en föregångare till Göteborg.

Sofia Cinthio, 1:e antikvarie vid Historiska museet
Sofia Cinthio, 1:e antikvarie vid Historiska museet, håller upp ett av
de arkeologiska fynd från Gamla Lödöse som nu har returnerats.
Foto: Christer Åhlin/SHM

Under årens lopp har ett par hundra arkeologiska utgrävningar gjorts i Gamla Lödöse och när Lödöse för 10 år sedan fick sitt nya museum ville man skapa ett centrum för medeltiden i Västsverige. Den nu aktuella sändningen från Historiska museet ingår som en viktig pusselbit i de planerna. De föremål som överförts består förutom av textilier av metall, läder, ben och trä.

– De stora satsningar som gjorts i Lödöse har bland annat resulterat i ändamålsenliga lokaler och förutsättningar för att skapa ett forsknings- och förmedlingscentrum. Från vår sida tycker vi att det är en spännande utveckling och beslutet att deponera det stora fyndmaterialet ingår som ett led i våra ansträngningar att öka tillgängligheten till kulturarvet och ta vara på det stora historieintresse som finns ute i landet, säger enhetschef Anita Knape, Statens historiska museum.

– Det är också så att Lödöse ingår i ett nordiskt nätverk för medeltidsmuseer. Med hjälp av vandringsutställningar sprider man därför kunskap om nordisk medeltid inte bara i Lödöse utan också i Åbo, Bergen, Trondheim, Roskilde, Ribe och Stockholm, säger Knape.

(2004-04-02)