Joakim Malmström blir ny riksantikvarie

Joakim Malmström. Foto: Bengt Olofsson

Foto: Bengt Olofsson

Regeringen har i dag utsett Naturhistoriska riksmuseets chef Joakim Malmström till riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet med tillträde den 15 april 2021.

– Riksantikvarieämbetet som myndighet spelar en avgörande roll för frågor som rör såväl kulturmiljö och kulturarv som museer, både i Sverige och internationellt. Joakim Malmström har gedigen erfarenhet från ledande positioner i statsförvaltningen samt av att arbeta med musei-, kulturarvs- och forskningsfrågor. Jag är väldigt glad att han har tackat ja till att leda myndighetens viktiga arbete framåt, säger kulturminister Amanda Lind.

Joakim Malmström är sedan 2017 överintendent vid och myndighetschef för Naturhistoriska riksmuseet och arbetade dessförinnan som universitetsdirektör och förvaltningschef vid Stockholms universitet åren 2013–2017. Han har även varit kanslichef vid Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet samt planeringschef vid Stockholms universitet. Joakim Malmström är filosofie doktor i historia från Uppsala universitet med avhandlingen Herrskapen och den lokala politiken: Eds socken ca 1650–1900.

– Jag är hedrad och glad över att få förtroendet att bli ny riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. Det är en spännande utmaning men också ett stort och viktigt ansvar. Riksantikvarieämbetets roll är central för utvecklingen av kulturarvet, men även samhällsutvecklingen i hela landet, säger Joakim Malmström.

Riksantikvarieämbetet är en förvaltningsmyndighet för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Myndigheten har det övergripande ansvaret att i samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och allmänhet verka för att kulturmiljön bevaras, används och utvecklas.

Den nuvarande riksantikvarien Lars Amréus, vars förordnande går ut, har i dag utsetts till ny överintendent och chef för Statens maritima och transporthistoriska museer. Han tillträder 1 april 2021.

– Det är glädjande att Lars Amréus med sin mångåriga och breda erfarenhet av kulturarvs- och museiområdet tar sig an uppdraget att leda Statens maritima och transporthistoriska museer i en utmanande tid med anledning av pandemin och dess konsekvenser, säger kulturminister Amanda Lind.

Amréus har varit riksantikvarie i nio år och dessförinnan varit chef för Statens Historiska museer.

– Jag är glad över möjligheten att leda Statens maritima och transporthistoriska museer. Myndigheten bedriver en mycket uppskattad verksamhet som engagerar invånare i hela landet, och även internationellt, säger Lars Amréus.

(2021-02-04)

Se även Joakim Malmström ny chef för Naturhistoriska riksmuseet (2017-02-04)