Svenskt seglande kulturarv får stöd

Fyra segelfartyg har i år tilldelats Skutstöd. Det är Statens maritima museer som handlägger det som egentligen heter ”Ekonomiska stödet till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg. Ägare av segelfartyg kan ansöka om skutstöd och totalt 500 000 kronor per år ges till skrovreparationer av segelfartyg registrerade i Sverige, som också yrkesmässigt har seglat under svensk flagg.

Skutstödet för år 2004 har tilldelats:

Asta av Smögen byggdes 1916 på Ringens varv på Marstrand och var ursprungligen gaffelriggad. Asta var en av de första fiskebåtarna som utrustades med elektricitet och trålvinsch. Fartyget har använts för snurrefiske, snörpvad, räktrålning och garnfiske i yrkesmässigt fiske fram till 1981. I dag ägs hon av föreningen Tollar & Seiel i Smögen, bevaras som museifartyg och används för guidade turer i Bohuslän. Asta är det första segelförande fiskefartyget som fått ta del av skutstödet.

Asta av SmögenAsta av Smögen från 1916 är det första segelförande fiskefartyget som fått skutstöd från Statens maritima museer.
Foto: Föreningen Tollar o Seiel.

Skonaren Helene byggdes vid Ystads skeppsvarv 1916 och såldes året därpå till Svenska Cementfabriken AB i Malmö. Helene har gått i yrkestrafik både på väst- och ostkusten ända fram till 1965. I dag är fartyget hemmahörande i Ystad och ägs av Ystad Segelfartygsförening.

Galeasen Kvartsita byggdes i Råå för kvartsfrakter mellan Höganäs och Dals Bruk. Hon såldes 1953 till Norge där hon gick i fraktfart till 1986. I dag är Kvartsita riggad som en tvåmastskonare med bredfock och ägs av Föreningen För Fulla Segel som har seglingar med lägerskolor och föreningar.

Westkust är en i raden av segelfartyg med jaktskrov som byggdes på varvet i Sjötorp byggdes under 1930- och 1940-talen. De var de sista i sitt slag och markerade slutet på en flerhundraårig epok. Westkust är ett av de få bevarade och hade ursprungligen skonarrigg med tre master, men riggades ned på 1960-talet och klassades som motorfartyg. I dag är Westkust återställd som seglande fartyg och ägs av Orust skolfartygsförening.

Samtliga fartyg som fått skutstöd 2004 är också märkta som kulturhistorisk intressanta av Statens maritima museer.

(2004-04-22)