15 miljoner till Sveriges hembygdsgårdar

Riksantikvarieämbetet fördelar i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund totalt 30 miljoner kronor under två år till projektet ”Hus med historia”. Bidraget för 2011 är 15 miljoner och går till byggnadsvård och informationsinsatser som lyfter fram det lokala kulturarvet.

– Det här är ett sätt att uppmärksamma det viktiga arbete som hembygdsrörelsen gör för att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Fler människor får tillgång till kulturarvet, men projektet skapar också nya arbetstillfällen och utvecklar besöksnäringen, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor till satsningen ”Hus med historia” under åren 2010 och 2011 för att vårda byggnader och öka kunskapen inom området. Hus med historia samordnas av Sveriges Hembygdsförbund som får del av pengarna för att stödja hembygdsföreningarna i deras arbete med projektet och i frågor om tillgänglighet, mångfald och turism i samband med byggnadsvården. Pengarna har avsatts inom Riksantikvarieämbetets anslag till kulturmiljövård och hembygdsföreningar söker bidraget hos länsstyrelserna.

Ett viktigt mål med satsningen ”Hus med historia” är att öka kunskapen om det lokala kulturarvet. Därför kommer vårdinsatserna att kombineras med en omfattande informationsverksamhet där allmänheten bjuds in till det som händer i hembygdsgårdarna.

Under 2010 genomfördes nära 300 angelägna byggnadsvårdsåtgärder i 140 hembygdsföreningar med stöd av bidraget ”Hus med historia”.

(2011-02-16)