Gribshundens vrak ger kunskap om militär revolution

Dykning vid Gribshunden. Foto: Florian Huber

Foto: Florian Huber

Nya insikter om örlogsskepps stridsplattformar och en unik vapenkista från senmedeltid – det är några nya resultat från studier av det danska flaggskeppet Gribshunden som sjönk i Blekinge skärgård år 1495.

Förra våren dök marinarkeologer från Stockholms universitet och Södertörns högskola på kung Hans flaggskepp Gribshunden vid Stora Ekön i Blekinge skärgård. Skeppet sjönk tillsammans med ett hundratal tyska legosoldater efter en eldsvåda ombord under en resa till Kalmar. Även om vraket delvis är sönderfallet är vrakdelarna på botten mycket välbevarade.

Läs artikeln på Stockholms universitets hemsida

(2024-04-15)

Se även Nya dykningar vid medeltida Gribshunden (2023-05-03)